Värnpliktig från Lv6 leker krig på nätet

I en filmsekvens på internet springer en skrattande värnpliktig från Lv 6 i Halmstad omkring i uniform och siktar med en AK 5 mot hus och bilar. I filmen presenterar han sig som en 20-åring som gör lumpen i Halmstad.

-Det han gör är både omoget och olämpligt, säger regementets stabschef överstelöjtnant Urban Schön till Hallandsposten.

Men om den värnpliktiges lek även är ett brott mot reglerna ska nu utredas. Det finns en generell regel om att man inte får rikta vapen på lek mot folk. Regementets rättsbefäl ska nu se om killen går att identifiera och om det går att klargöra om han gör något brottsligt.