Radio Hallands chef slutar

Sveriges Radio Hallands kanalchef Stellan Sturesson avgår från sin befattning.

Stellan Sturesson är en av de anställda på Sveriges Radio som sökt och fått avgångsvederlag för att minska antalet anställda inom företaget. Han har varit chef på Radio Halland sedan 1985.