Olämplig krigslek utreds på LV6

Vid regementet LV6 i Halmstad pågår en utredning om en värnpliktig som leker krig i ett villaområde, som sen lagts ut på nätet.

På filmsekvensen ses bland annat den värnpliktige låtsasskjuta med en automatkarbin mot privata hus och bilar.  Målsättningen är nu att identifiera vem personen är på filmen, och ta reda på om den värnpliktige gjort sig skyldig till ett lagbrott.

- Oavsett om det skett ett lagbrott eller ej vittnar det om ett omoget och dumt beteened, säger Urban Schöön som stabschef på LV6.

Märket på den värnpliktiges uniform tyder på att filmsekvensen  är inspelad det här utbildningsåret och  sannolikt i samband med en övning.

Filmen är nu borttagen på internet.