Kvinnohus i Varberg

Varbergs politiska ledning är positiv till att kommunen får ett kvinnohus. Kommunstyrelsens arbetsutskott tycker att motionen i frågan ska bifallas - och att socialnämnden ska få ungefär ett år på sig att utreda de närmare formerna.

Det handlar bland annat om att hitta en lämplig lokal och att fundera på vilken typ av verksamhet och resurser som ska finnas i ett kvinnohus i Varberg. Idén kommer från socialdemokraten Turid Ravlo-Svensson som vill ha ett kvinnohus som blir en mötesplats och en kontaktväg till kvinnojouren, där det också kan finnas jourlägenheter, kafé och lokaler för studiecirklar.