Varbergs kommun negativ till gasledning

Varbergs kommun ställer sig allmänt negativ till planerna på att ansluta en norsk naturgasledning till Halland någonstans längs Varbergs kust.

I ett skriftligt yttrande till företagen bakom planerna skriver kommunen att det ur kommunens synpunkt inte är önskvårt att medverka till ytterligare infrastrukturinvesteringar som baseras på icke förnyelsebara energikällor. Alla de olika föreslagna lägena för naturgasledningen skulle inverka negativt på kommunens utbyggnadsplaner.