Kungsbacka vill samarbeta kring flyktingbarn

Kungsbacka klarar inte själv att ta emot ensamma flyktingbarn. Däremot öppnar kommunledningen nu för att samarbeta med övriga Göteborgsregionen om att ta emot dessa ungdomar, säger kommunalrådet Per Ödman.

Försöken att placera ensamma flyktingbarn eller ungdomar i familjehem i Kungsbacka har inte alltid gått så bra. I stället försöker man nu samarbeta i hela Göteborgsregionen om att hjälpas åt att betala för och placera de här barnen, men då kanske det inte blir i famlijer utan snarare på någon form av institutioner.