Utbildning ska öka kunskap om mediciner mot alkoholberoende

Det är fortfarande Antabus som är den i särklass mest utskrivna medicinen mot alkoholberoende, trots att det sedan tio år tillbaka finns flera alternativ. I Halland skrivs Antabus ut sju gånger så ofta som medicinen Campral, som är näst vanligast. Därför arrangerar i höst läkemedelskommittén utbildningsdagar där läkarna ska få veta mer om hur de nya medicinerna fungerar.

I förra veckan kunde du höra alkoholläkaren Bengt Sternebring som uttryckte frustration över hur vården inte tar alkoholberoende på allvar. Det gäller såväl de motiverande samtal som har visat bra resultat, som de nya mediciner som nu finns på marknaden. Sternebring menar att de två nya medicinerna Revia och Campral som, till skillnad från väletablerade Antabus, tar bort alkoholsuget, har visat sig fungera väl.

Men en titt på statistiken visar att det fortfarande är Antabus som är i särklass poulärast. I hela landet skrivs det ut tre gånger så mycket Antabus som det näst vanligaste Campral, och i Halland är det sju gånger så vanligt att det är Antabus som de alkoholberoende får utskrivet.

Men nu hoppas alltså läkemedelskommitténs ordförande Birgitta Bartholdsson att höstens utbildningsdagar ska öka kunskapen om behandling av alkoholberoende. Både när det gäller medicinering och andra metoder.