Flest körkortsaspiranter kuggas i Halmstad

Vägverkets körkortsinspektörer bedömer inte dom som kör upp på samma sätt, det är stora skillnader i olika delar av landet visar Riksrevisionens granskning. I Halmstad, tillsammas med de betydligt större städerna Malmö och Helsingborg, kuggas allra flest

Jan-Erik Emanuelsson, som är körkortsinspektör och chef för Vägverkets kontor i Halmstad, säger till SR Halland att han förstår att det kan skapa en misstänksamhet hos dom som kör upp i Halmstad när de får reda på att dubbelt så många privatister kuggas i Halmstad som i Örnsköldsvik. ”Men kan man köra bil så blir man godkänd även i Halmstad”, säger Emanuelsson.