Ostindiefararen till Halmstad

Segelfartygert Ostindiefararen Götheborg kommer till Halmstad under sommarens 700-årsfirande. Ostindiefararen angör Halmstad lagom till Marinfestivalen i jul