Kvinnojouren gläder sig åt ett positivt första besked om kvinnohus

Varbergs kvinnojour välkomnar beskedet att kommunledningen är positiv till att öppna ett kvinnohus i Varberg. Tidigare i veckan sade kommunstyrelsens arbetsutskott ja till att en motion om ett kvinnohus och att socialnämnden får utreda de närmare detaljerna. Något som gläder kvinnojourens ordförande Anna Didrikson.

Ett år får socialnämnden på sig att utreda om ett kvinnohus, som ska vara en samlingsplats enbart för kvinnor med olika bakgrund, kan bli verklighet.

Anna Didriksson säger att de ganska länge önskat sig ett hus där kvinnor kan träffas och få stöd och hjälp och få en väg till kvinnojouren.

- De som bryter sig ur ett förhållande tappar ofta sitt sociala nät och ett sånt här hus är ett sätt att skaffa nya kontakter, säger Anna Didriksson som också vill att ett kvinnohus ska innehålla lägenheter.