Jordbruksplast skickas till Kina

Just nu samlas plast från halländska bönder in. Varje år återvinns nämligen stora mängder av all den plast som används i jordbruket. Det mesta stannar i Europa, men en del skickas ända till Kina. Nu har LRF väckt frågan om plasten verkligen miljöåtervinns, vilket de företag som sköter återvinningen hävdar.

- Vi har fått färska certifikat från myndigheterna i Polen och Asien på att plasten går till materialåtervinning, säger Erik Gustavsson på företaget Re-Agro som tar hand om plasten.

70 procent av den plast som används inom lantbruket återvinns.

- Vi når de mål som är satta, säger Erik Gustavsson, som också uppmanar företag som arbetar med återvinning i Sverige att ta kontakt med dem.