Många anmälningar om barn som far illa i Kungsbacka

Socialtjänsten i Kungsbacka får nu så många anmälningar om barn som far illa att man tvingas anlita bemanningsföretag för att hinna med. De första fyra månaderna i år ökade antalet anmälningar om barn som far illa med 40 % jämfört med samma period förra året

Den ansvariga chefen på individ och familjeomsorgen i Kungsbacka, Maria Reinholdsson säger till Radio Halland att hon tror att det finns flera skäl till att anmälningarna ökar. Det kan bero på att befolkningsökningen i Knugsbcaka, men också på massmedias fokusering av ämnet den senaste tiden. Hon konstaterar också att man inte nödvändigtvis mår bra psykiskt bara för att man har det bra fysiskt.