Slavlika förhållanden för insmugglade vietnameser

Häromdagen avslöjades att den stora människosmugglingshärva som håller på att nystas upp i Halland även innefattar människohandel.

Utfattiga vietnameser som inte kunnat betala vad som krävs för att komma hit har blivit insmugglade i Sverige och har sedan fått leva som slavar för att tjäna ihop pengarna dom varit skyldiga smugglarna. Utlänningsrotelns chef Marianne Pålsson och kriminalinspektör Lars Gunnar Perlinger arbetar med den omfattande härvan.