Blåljus med Rakel saknar täckning

Kommunikationssystem Rakel har visat sig ha stora brister i Halland.

Rakel är tänkt att vara polisens, räddningstjänstens och andra så kallade blåljusmyndigheters kommununikationssystem i framtiden. Nu visar det sig att systemet inte har full geografisk täckning i länet. Det finns flera ställen på landsbygden där det inte går att nå fram. Räddningscheferna i Halland kräver nu att Krisberedskapsmyndigheten ska göra något åt problemet. Utan full täckning blir det svårt för berörda myndigheter att få beslutsfattarna satsa pengar på Rakel, berättar Halandsposten.

Ett annat problem med Rakel är att det inte finns garantier att det fungerar om det blir längre strömavbrott eftersom det är kopplat till telenätet.