Ungdomsprojekt vände utvecklingen på skola

Mindre skadegörelse, positivare attityd hos bråkiga elever och ökade kunskaper om hur man bemöter problemen i det mångkulturella samhället. Det är facit av ungdomsprojektet SKRUV som genomförts på Fyllingeskolan i Halmstad.

På kort tid hade Fyllingeskolan gått från att ha varit en skola med få invandrarelever till att bli en skola med ett tiotal nationaliteter i varje klass. Motsättningarna var stora, med mycket skadegörelse, stök och oro. Med 150 000 kronor från Länsstyrelsen genomfördes ungdomsprojektet SKRUV, som drivs av kvinnojourerna i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Under ett år fick elever lära om olika former av våld och följderna av det. Lärarna fick hjälp att handskas med konkreta problem och enskilda elever. Den lilla grupp killar på skolan som orsakade mest oro erbjöds ett arbetsprogram, under namnet Väckarklockan. Effekterna på Fyllingeskolan är tydliga, visar den utvärdering som gjorts av projektet. Skadegörelsen och nedskräpningen har minskat och eleverna har mer positiva attityder.