Revisorer kritiserar Hylte kommun

Trots alla diskussioner om mer eller mindre impopulära besparingar i den social verksamheten lyckades inte socialnämnden i Hylte hålla sin budget förra året - heller. Ett underskott på 11,8 miljoner blev resultat. Det tyder på att något är fel menar kommunens revisorer som riktar kritik mot nämnden.

Antingen är det fel på verksamhetens mål och ekonomiska förutsättningar. Eller också är det fel på styrning, uppföljning och kontroll på verksamheten. Det skriver revisorerna i sin revisionsberättelse för 2006. Revisorerna har granskat hela den kommunala verksamheter och hittat fler brister att kritisera. Allvarligast är bristerna i den sociala sektorn. Underskotten har visserligen minskat de senaste åren, från ett underskott på 21 miljoner för två år sedan, via 14,6 miljoner 2005 till fjolårets minus på 11,8 miljoner. Också tekniska nämnden redovisade ett underskott. 1,8 miljoner låter kanske inte så mycket men det handlar om en avvikelse på över tjugo prosent gentemot budget, och det tycker revisorerna är allvarligt. Anmärkningsvärt är också att Hylte kommun misslyckats grov med att genomföra de investeringar man planerat. Av beslutade investeringar på 70 miljoner har bara hälften kommit till utförandet. Framför allt handlar det om tekniska nämndens projeket som stannat på planeringsstadiet. Revisorerna rekommenderar att hela investeringsprocessen ses över. Trots alla dessa påtalade brister rekommenderar revisorerna att kommunens styrelser och nämnder får ansvarsfrihet för förra årets verksamhet.