Bönder får pengar tillbaka

Efter en dom i Högsta domstolen ska Jordbruksverket betala tillbaka pengar till ett tusental lantbrukare, varav ett trettiotal i Halland, som felaktigt krävts på dröjsmålsränta för att de varit sena med att återbetala omställningsstöd.

Det handlar om cirka 13 miljoner i felaktigt krävda räntor. Jordbruksverket ska dessutom betala mellan fem och sex miljoner i räntekompensation till lantbrukarna. Hur mycket det blir är ännu inte klart. Återbetalningarna ska börja i månadsskiftet maj-juni.