Konsult ska undersöka sjukhusens överbeläggning

Landstinget Halland ska anlita en konsult för att analysera överbeläggningarna på sjukhusen i Varberg och Halmstad och se över om resurserna på sjukhusen är tillräckliga.

Analysen ska vara klar inför arbetet med 2008 års budget som startar i september.

- Exakt vad analysen ska innehålla är inte bestämt. Vi ska med det snaraste sätta oss ner med sjukhusens styrelser och med sjukhusledningarna för att besluta om exakt vad det är som ska utredas, säger Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande.