Fiskeriverket säger nej till Skottarevet

Planerna på en vindkraftpark vid Skottarevet har drabbats av ytterligare ett bakslag. Det är fiskeriverket som i sitt yttrande säger nej till vindkraftparken, eftersom området vid Skottarevet bedöms ha höga biologiska värden.

Vid provtrålningar har över 50 olika fiskarter har påträffats och provfisken visar att det inom området finns lekplatser för framför allt torsk och plattfisk.  Fiskeriverket konstaterar att både fritidsfisket och yrkesfisket bedöms ha betydande verksamheter i Falkenbergsområdet och man bedömer att de störningarna som bygget av en vindkraftpark innebär kommer att medföra sämre fångster för både fritidsfisket och yrkesfisket.