Skogs- och träfacket varslar om strejk

Facket varslar också om blockad mot övertid och nyanställning. Strejken slår mot bygg- och trävarufirmor som är anslutna till Svensk Handel. Bland de fem företag som tagits ut i konflikt är bland annat Optimera i Halmstad.

Konflikten, som handlar högre löner, träder i kraft 14 juni om ingen lösning nåtts innan dess. Skogs- och träfacket vill ha mer än de 10,2 procenten som blivit en slags norm i årets avtalsrörelse.

”Skulle man applicera 10,2 procent på detta avtal innebär det att våra medlemmar på detta avtalsområde tappar ytterligare minst 200 kronor i månaden mot jämförbara grupper under avtalsperioden. Med andra ord en fördelningspolitisk katastrof,” hävdar facket.