Första dagen med nya hastigheter i Hylte

Lägre hastigheter minskat antalet dödade och skadade i trafiken. Den enkla sanningen ligger bakom Vägverkets försök med sänkta hastigheter i delar av Halmstad och i Hylte. Från och med i dag och ett år framåt gäller därför 30, 40 och på ett par gator 60 kilometer i timmen i dom båda orterna.