Nya regler för våtmarker oroar

Det kommer att ställas nya krav på de markägare som vill anlägga större våtmarker. Och de nya kraven kan leda till att det blir svårare att nå de miljömål som finns i Halland. Det tror Hans Bjuringer, våtmarkshandläggare på länsstyrelsen.

Hans Bjuringer har därför skrivit till miljödepartementet och föreslagit en ändring i reglerna, så att inte bara små våtmarker skapas i framtiden.

– Vi har sett när det har byggt en och annan lite större anläggning att det kan bli ett fantastiskt rikt fågelliv, bland annat. Det är trevligt för landskapsbilden och vi har haft många stora våtmarker i landskapet tidigare, säger han.

Gör små våtmarker lika mycket nytta som stora eller är det en fördel även när det gäller själva våtmarksprocessen, reningen?

– Miljönyttan kan bestå av många olika saker, en kvävefäll behöver nödvändigtvis inte vara stor men ska vi få ett riktigt rikt fågelliv så har det stor betydelse att de är lite större.

I dag räcker det med en anmälan till länsstyrelsen om man vill anlägga en våtmark mindre än 5 hektar.

Ansökan kostar pengar
Men är den större krävs enligt de nya kraven tillstånd av miljödomstolen och det kostar pengar för att skriva en ansökan och sen betala prövningsavgift.

– Jag tror det blir svårt att få markägare intresserade om de ska gå in med ett så pass stort riskkapital, som jag ser det, innan de får bygga eller inte, säger Hans Bjuringer.

Vad är det som kostar?

– Ska man gå in med en ansökan till miljödomstolen så måste den vara en anläggning som är projekterad och det finns en ansökningsavgift också. Det kan ju bli ett nej, och då är jag tveksam till om vi hittar markägare som är intresserade av detta.

Har man förlorat pengarna om det blir ett nej?

– Ja, som det ser ut med dagens stödsystem kan vi inte betala ut för projekt som inte blir av, säger Hans Bjuringer, våtmarkshandläggare på länsstyrelsen.