Ja till vindkraftpark vid Skottarevet

Länsstyrelsen säger ja i sitt slutliga yttrande över en vindkraftpark vid Skottarevet utanför Falkenberg.

Men det är en oenig länsstyrelse som säger ja, fiskekonsulenten Peter Norell och naturvårdsdirektören Per Magnus Åhrén säger nej.

De gör det eftersom provfiske i området bland annat visat att det är ett lekområde för torsk.

Länsstyrelsen tar också fasta på detta i sitt yttrande och menar att man måste vidta försiktighet i samband med bygget.

Däremot tycker man fortfarande att platsen är en av de bättre för vindkraft och att behövet av förnyelsebar energi är så stort att parken ändå bör byggas.

Den 18 juni ska ärendet upp i miljödomstolen.