Undersköterska får personalstipendium

Inger Larsson, undersköterska på avdelningen för palliativ vård i Falkenberg, får årets personalstipendium av Landstinget Halland.

Enligt motiveringen får hon priset för att hon med stor hängivenhet och stor kunskap arbetar för att ge svårt sjuka människor god vård i livets slutskede.

Stipendiesumman har höjts med det dubbla inför årets utdelning och uppgår nu till 100 000 kronor.

Inger Larsson har arbetat som undersköterska i Falkenberg i 41 år.