Aggresiva trutar i Varberg

När Anders Roslund och hans fru från Lund besökte torget i Varberg i våras blev de attackerade av trutar så illa att fruns axel gick ur led. Anders Roslund tycker att kommunen borde göra något åt problemet med aggressiva fåglar.

– Vi hade varit ute och köpt en tidning, och när vi gick tillbaka från torget blev vi attackerade av trutar som inte gav sig, utan de var på oss upp i ansiktet. Och när min fru försökte skydda ansiktet så föll hon och fick axeln ur led. Men trutarna fortsatte att attackera oss, säger Anders Roslund.

Paret Roslund hade alltså varken korv eller glass i händerna utan bara en tidning. Men kanske trodde trutarna att tidningen var ätbar. I alla händelser lider hustrun fortfarande av sviterna.

– Kommunen borde titta över lite grann vad som händer inne på torget därför att det är inte normalt beteende bland trutar att vara så aggressiva, säger Anders Roslund.

”Attackerade mitt huvud”
Paret Roslund är inte ensamma. Anna Carlsson har liknande erfarenheter.

– Den försökte ta min mat men istället så attackerade den mitt huvud med vingen. Jag blev jätterädd för jag visste inte att de vågade göra så, säger hon

De har blivit mer tama, mer orädda?

– Ja, de vågar komma fram.

Varbergs kommundirektör Anders Eriksson säger att paret nu ska ha fått besked om att miljö- och hälsoskyddskontoret håller på att skjuta av fåglar. Däremot kan kommunen aldrig bli ekonomiskt ansvarig om någon skadar sig.

– Vi har som kommun inget ansvar för vad vilda djur ställer till, säger han.