Ja till fritidsby vid Hallandsås

En planerad fritidsby med sju stugor på fastigheten Espered 1:2 i kanten av Hallandsås får klartecken från länsstyrelsen.

Platsen ligger i anslutning till Stensån och i utkanten av ett område som bedömts som riksintressant på grund av sin rika natur.

Byggnationen förutsätts inte innebära några större ingrepp i naturen men länsstyrelsen rekommenderar att Laholms kommun tar fram en ny detaljplan för området.