Sd i Halmstad inför partipiska

Sverigedemokraterna i Halmstad ska inför varje fullmäktigemöte ha ett eget möte där de bestämmer hur de ska rösta.

Tidigare har Sverigedemokraternas ledamöter inte alltid röstat likadant i alla frågor, men nu ska partiet få mer politiskt inflytande, enligt Sverigedemokraternas ordförande i Halmstad, Michael Zand.

Han säger till Hallandsposten att partiet kommer att utnyttja sin vågmästarroll till fullo.