Bilister på riksväg 41 registreras

Några av dem som kör bil längs riksväg 41 mellan Varberg och Borås kommer att få svara på frågor om ombyggnaden av vägen.

Under de senaste dagarna har många bilister lagt märke till att det sitter personer längs vägen och skriver upp bilnummer. Många har undrat vad det handlat om.

– Det är en alldeles ny företeelse i länet, säger Tommy Axelsson, trafikingenjör på Vägverket.

– Det traditionella är att man har ett samrådsmöte med boende i området och markägarna, men trafikanterna är ju den viktigaste biten. Vi skriver upp registreringsnummer och ringer upp ett fåtal slumpvis utvalda och tar in deras synpunkter helt enkelt, säger Tommy Axelsson.