Skrotbilspengar kan få återbetalas

Kungsbacka kommun riskerar att få betala tillbaka en stor del av ett skrotbilsbidrag som länsstyrelsen beviljade för två år sen.

Kommunen fick då ett bidrag på 350 000 kronor, för att inventera, samla in och skrota bilvrak, inom kampanjen ”Håll Sverige rent”, men slutredovisade aldrig pengarna i höstas.

Summan var beräknad på att det fanns närmare 300 bilvrak, men enligt vad trafikchefen Lars Björkman uppger till GP omhändertogs knappt hundra skrotbilar.

Enligt Björkmans uppfattning är kampanjen dessutom förlängd till årskiftetet. Något som inte länsstyrelsen anser och en påminnelse om att Kungsbacka ska redovisa hur pengarna använts.