Reningsverket i Kullavik överbelastat

Nu får inga fler abbonenter ansluta sig till det överbelastade reningsverket i Kullavik i Kungsbacka. Det innebär i princip ett byggstopp i Särö och Kullavik. Likaså stoppas Va-saneringen i Kyvik/Ekekullen, trots ett föreläggande av länsstyrelsen.