Svårt för många äldre att klara värmen

Det råder som bekant en intensiv värmebölja över Halland, något som blivit allt vanligare. Många njuter, men många plågas också i hettan. om vanligt, tvingas man konstatera har de gamla på de flesta av länets äldreboenden det mycket besvärligt i värmen just nu.

Vårdbiträdet Mohammed Hessic tycker att en rik kommun som Halmstad borde kunna bekosta fläktar till de äldres rum.

Sara Libera, som är vikarierande bostadschef i Halmstad kommun säger att det är en fråga om pengar.

- Allting kostar pengar och det ska räcka till hela verksamheten, säger Sara Libera.