Populär sextimmarsdag hotad på Nilson

Den så lovordade ”toyotamodellen” med sex timmars arbetsdag på skojätten Nilson Groups lager i Varberg kan försvinna redan till hösten. Den kraftiga expansionen gör att företagsledningen vill återinföra det mer traditionella systemet med åtta-timmarsskift.

De närmare 30 anställda vill absolut inte gå tillbaka till det gamla systemet, säger Handels klubbordförande Hans Webeck.

Företagsledningen är ute efter mer timmar, säger Hans Webeck.

- Kapaciteten har ökat så våldsamt att tiden räcker inte till.

Det är några år sen som tillbaka ett tvåskiftsystem infördes på Nilson Grups lager, där personalen ena veckan arbetar sex timmar och slutar klockan tolv och den andra veckan sju timmar från tolv till 19.

Enligt de anställda arbetar man då mer effektivt än med ett traditionellt åtta-timmarspass.

Något som också andra företag blivit nyfikna på. Studiebesöken på Nilsons lager är många och vissa andra företag, inte minst  inom lagerbranschen, har beslutat att pröva systemet.

Sjukfrånvaron har också sjunkit på Nilsons Groups lager, från 17 ner till fyra procent och det tillskriver Hans Webeck till stor del införandet av sextimmarsdagen.

- Livskvalitén blir ju bra mycket bättre.

Några formella förhandlingar kring arbetstiden är ännu inte inledda på företaget.

Att modellen döpts efter den japanska biltillverkaren har att göra med att Toyóta i Mölndal var allra först med att införa systemet.