Het arbetsmarknad i Halland

Fler än nånsin får jobb i Halland och suget efter arbetskraft bara fortsätter.

Så gott som alla yrkesområden ligger bättre till än riket i snitt. Den största efterfrågan på arbetskraft finns inom bygg, transport och hotell och restaurang.

De offentliga arbetsgivarna det vill säga kommun, landsting och stat ligger lägre, och de statliga jobben minskar till och med när både försäkringskassan och länsarbetsnämnden ska minska på antalet anställda.