Brandlarm på Ringhals inatt

Vid midnatt gick larmet om en brand på Ringhals kärnkraftverk. Det kom kraftig rök från en byggnad på området där det förvaras avfall som är radioaktivt.

Röken kom från het olja som läckt ut då en kompressor havererat i byggnaden där det förvaras låg- och medelaktivt radioaktivt avfall. Det radioaktiva avfallet förvaras på ett sådant sätt att det inte påverkades av rökutvecklingen.

Ringhals egen brandstyrka var snabbt på plats och 15 minuter efter larmet blåstes faran av. De fyra räddningskårer som ryckt från Väräbacka och Varberg kunde återvända utan att behöva ingripa.

Enligt Ringhals hör inte byggnaden eller kompressorn till reaktorn och driften på kärnkraftverket har därför inte påverkats.