Hårda semesterregler för båstadbarn

I Båstad har skolpolitikerna bestämt sig för att sätta ner foten när det gäller de elever som åkt på semester under terminen trots att de inte har tillstånd från skolan.

Under läsåret 2006/2007 var det 79 elever i grundskolan i Båstad som åkte på semester med sina föräldrar mitt i terminen trots att skolan sagt nej till ledighet.

Dessutom åkte fem barn på semester utan att föräldrarna brytt sig om att ansöka om ledighet överhuvudtaget.

Nu har barn- och utbildningsnämnden skickat ett personligt brev till de berörda familjerna.

- Nämnden har möjlighet att utdöma vite till föräldrar som inte ser till att barnen fullgör sin skolplikt, säger skolchef Birgitte Dahlin.

Hon är orolig för att elever som åker på semester går miste om undervisning som gör att de får sämre betyg.

Enligt skollagen ska det finnas synnerliga skäl för att man ska medge ledighet på mer än tio dagar.