Oljud från camping måste begränsas

Bullergränserna på Karlstorps camping i Tylösand får inte överskridas i midsommar. Det vidhåller miljödomstolen i ett nytt inhibitionsbeslut som går på tvärs mot vad länsstyrelsen i Halland och kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd anser.

Men några praktiska konsekvenser får knappast beslutet, det finns inga hot om sanktioner. Astrio planerar för att hålla öppet men förbjuda all musik inom campingen. Till sin hjälp ska Astrio ha ett stort antal ordningsvakter. Polisen har beslutat hur bemanningen ska se ut . Under de hårdast belastade timmarna, från sju på midsommaraftons kväll till fyra på natten, ska 20 ordningsvakter vara i tjänst.