Vuxenmobbning ökar mest i kvinnodominerade yrken

Mobbning på arbetsplatsen är inte ovanligt och den största ökningen av vuxenmobbning sker inom vård, skola och omsorg. Det hävdar professorn i vårdvetenskap, Lillemor Hallberg, på Högskolan i Halmstad. Hon forskar i vuxenmobbning och ser utbredningen av fenomenet.

- Mobbning förekommer nog överallt, men om man tittar på de som anmäler det som yrkesskada, så var den största ökningen inom vård, skola och omsorg, säger Lillemor Hallberg.

Hon förklarar det med att det på arbetsplatser där de flesta är kvinnor så finns det en strävan efter att tänka lika och tycka lika.