Till salu: järnvägsstation!

Banverket har bestämt sig för att sälja två järnvägsstationer i Halland.

Det är stationerna i Knäred och Genevad som spelat ut sin roll i dagens moderna järnvägsdrift.

Den som tänker sig köpa stationen Knäred - som för övrigt är byggd 1899 - kan inte räkna med att kunna bosätta sig där eftersom det bullrar för mycket från tågen. Stationsbyggnaden i Genevad ligger längre från spåren och är redan idag ombyggd för bostadsändamål.