Löneavdrag för värnpliktiga filmare

Luftvärnsregementet LV 6 i Halmstad har beslutat om minskad dagersättning för en värnpliktig som i en film på internetsajten Youtube riktade sitt vapen åt olika håll och låtsades skjuta. Även den värnpliktige som filmade det hela får avdrag på sin ersättning.

Regementets rättsbefäl har funnit att den värnpliktige som höll i vapnet bröt mot säkerhetsinstruktionen vad gäller vapenhantering.

I den står det att man inte får rikta vapen i onödan, oavsett om vapnet är laddat eller inte. Fotografen har brutit mot kompaniinstruktionen som säger att man inte får fotografera eller filma på militärt område eller under övningar utan tillstånd.

De två värnpliktiga spelade in videon under en av vårens övningar vid LV 6.