Mera samåkning för färdtjänstresenärer

Kungsbackabor som har färdtjänst kan inom kort få vänta längre på transport och måste oftare samåka med andra.

Kommunen har planer på  bokningssystem PLANET, som redan används på andra håll i Halland.

Kommunen vill införa det nya bokningssystemet för färdtjänsten för att spara pengar.

- Ett beslut kan fattas till hösten, säger Per Ödman kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka till P4 Radio Halland.