Flerspråkig äldreomsorg viktig

Det kommer att bli allt viktigare att anställa personal inom äldrevården som kan fler språk än svenska. Det konstaterar de ansvariga cheferna för äldreomsorgen i Falkenberg och Halmstad.

Totalt har 234 kommuner svarat på en enkät från Sveriges Radio om hur kommunerna rustar för att kunna ge äldrevård på andra språk än svenska, och de ansvariga i två av tre kommuner tror att behovet kommer att öka framöver.

En av dem är hemvårdschefen i Halmstad, Lisbet Svensson.

– Vi har en växande äldre befolkning, och den befolkningen kommer givetvis bestå av både svensktalande och personer som kommer från andra länder och kulturer, säger hon.

Som det ser ut i dag är det få kommuner som har en plan för hur man ska kunna tillgodose behovet av äldrevård på andra språk än svenska.

Behovet inte så stort
Men än så länge är också behovet relativt litet. Det säger de ansvariga i de två halländska kommuner som svarat på Sveriges Radios enkät. Lisbet Svensson och hennes kollega i Falkenberg, Annika Ulfström, säger båda att man klarar av att tillgodose behoven när de dyker upp.

Dels tar man in tolkar när det behövs, dels är det i dag mest äldre från forna Jugoslavien som är aktuella, och många i personalen har i dag samma bakgrund vilket gör att de kan språket.

Men framöver kommer det att bli svårare, det tror både Annika Ulfström och Lisbet Svensson. Dels för att antalet nationaliteter kommer att bli fler, men också för att det kommer att bli fler som är dementa. När man är dement tappar men ofta det nya språk man har lärt sig och återgår till att bara tala sitt modersmål.

Databas i Halmstad
För att möta framtiden har man i Halmstad börjat bygga upp en databas för att på bästa sätt kunna använda personalens språkkunskaper, berättar hemvårdschefen Lisbet Svensson.

– Då tänker vi oss att när vi nu har kartlagt det här klart ska vi kunna använda oss av de här kunskaperna hos våra anställda. Det vill säga, om vi har många boende på något äldreboende som talar ett särskilt språk och behöver hjälp, så kan man placera någon av våra anställda på ett sådant boende, till exempel.

Så det kommer helt enkelt att vara en merit om man söker jobb inom äldrevården i Halmstad, om man kan andra språk än svenska?

– Det är det redan, och det kommer att vara så i framtiden också, säger Lisbeth Svensson, hemvårdschef i Halmstad.