Förhandling om Skottarevet

I dag, måndag, kommer miljödomstolen till Falkenberg för att avhandla den vindkraftpark som bolaget Favonius vill uppföra på Skottarevet sju kilometer från land.

Hans Johansson, ordförande i föreningen Rädda Hallandskusten, har laddat för att bjuda mesta möjliga motstånd.

– Vi förväntar oss att många av medlemmarna och sympatisörer kommer att dyka upp idag, säger han.

Hundratals protester
Inför miljödomstolens förhandlingar i dag har någonstans mellan 150 och 200 personer hörsammat uppmaningen från föreningen Rädda Hallandskusten och skickat vykort för att förmå sina lokala politiker att försöka stoppa den vindkraftpark som enligt föreningen skulle förstöra den obrutna horisonten.

– Det är den visuella nedsmutsningen av miljön och nedsmutsningen av den vackraste kuststräckan vi har i Sverige med en helt fri och öppen horisont rakt västerut mot solnedgången, säger Lars-Olof Karlsson i Rädda Hallandskusten.

Fiskeriverket drog nyligen sina slutsatser av det senaste provfisket vid Skottarevet och sa nej till etableringen. Den halländska länsstyrelsen säger ja men är inom sig oenig. Avdelningarna för fiske och naturvård säger nej. 

”Ska ligga på land”
Rädda Hallandskusten har inget emot vindkraft men den ska ligga på land.

– Det har ju uppdagats att det blåser mycket mer på land än man har trott tidigare, och det motiverar placering på land. Då slipper man den här nedsmutsningen som vi är emot, säger Lars-Olof Karlsson.

Föreningen tror att två av de stora frågorna under förhandlingarna blir hur fisket påverkas, och bullret där föreningen har räknat ut att kraftverken en bra bit in på land kommer att låta mera än de 35 decibel som är riktvärdet i fritidsbebyggelse.