Rekordmånga friskoleansökningar

Det kan bli rekordmånga fristående gymnasieskolor i Halmstad till läsåret 2008/2009. Totalt har sex skolor ansökt om att få starta 16 olika privata gymnasieprogram i Halmstad, och utbildningsnämnden kommer vid sitt möte på måndagen att ställa sig positiv till samtliga ansökningar.

Det är flera av de största och mest etablerade friskoleföretagen som nu vill starta gymnasieutbildningar i Halmstad.

Halmstad kommun har tidigare varit relativt kallsinnig till etablering av friskolor, men när nu det borgerliga blocket har makten så kan man se en tydlig attitydförändring. Inför dagens möte med utbildningsnämnden så har förvaltningen sett över elevunderlag och behov av utbildningarna, och trots att man konstaterar att elevunderlaget krymper väsentligt efter 2010 och att det inte verkar finnas tillräcklig efterfrågan på en del av utbildningarna så säger nämnden ja.

Men precis som det tidigare styret fick erfara att deras nej inte hjälpte så kan det nuvarande styrets ja kanske inte heller räcka. Hos skolverket, som har makten, har man nämligen fått in rekordmånga ansökningar om att få starta fristående gymnasieskolor, berättar enhetschef Birgitta Fredander.

Birgitta Fredander säger att de tittar noga på elevprognoserna för att kunna bedöma om friskolorna kommer att få tillräckligt med elever.

I kommuner där det kommit in många friskoleansökningar så kan det innebära att fler företag får avslag på sina ansökningar är vanligt.