Idrottsråd bildat i Varberg

Som första kommun i har Varberg bildat ett idrottsråd. Rådet ska vara ett forum för samarbete och idéutbyte mellan idrottsföreningarna och kommunen, men också idrottsföreningarna emellan.

Det nya idrottsrådet, med i dag nio representanter för de omkring 100 föreningar i kommunen som är medlemmar i Riksidrottsförbundet, blir ingen formell remissinstans utan mer ett känselspröt, eller tidig kontaktyta för beslutsfattarna.

– Nu står vi för flera anläggningar som ska byggas under ett antal år framöver. Då gäller det att ha en förankring i idrottsrörelsen så vi kan känna av var behoven är störst, säger Harald Lagerstedt som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det handlar inte bara om en ny kommunikationskanal mellan kommun och föreningar. Idrottsrådet ställer också krav på idrottens representanter när det gäller samarbete och samsyn om hur pengarna ska användas.