Vakter bättre än kameror

I ett brev till länsrätten berättar nu Justitiekanslern (JK) varför han inte vill att Falkenbergs kommun ska få tillstånd till kameraövervakning på flera gator i centrala Falkenberg på nätterna.

Syftet med övervakningen från kommunens sida är att kunna stävja brott.

JK håller visserligen med om att det på många gator, bland annat Storgatan, finns många restauranger och att det i anslutning till dem sker många misshandelsbrott.

Justiekanslern föreslår i stället att krogvakter och serveringspersonal utbildas så att andelen berusade personer på restaurangerna minskas.

”Det torde vara en mer effektiv åtgärd än kameraövervakning för att minska våldsbrottsligheten i centrala Falkenberg”, skriver JK till länsrätten i Halland.