Hela världen protesterar mot orgelfasad

Länsstyrelsen har fått ta emot en lång protestlista med namn från hela världen som vill ha bort den gamla orgelfasaden från den nya orgeln i Nicolaikyrkan i Halmstad.

I samband med att den nya orgeln togs i bruk krävde länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet att den gamla, så kallade Tengbomska fasaden, skulle behållas.

På initiativ av kyrkomusikern Sören Angeldorff i Halmstad har det gjorts ett upprop på internet som fått ett mycket stort gensvar. Omkring 600 kyrkomusiker och orgelexperter runt om i världen är rörande överens om att den nya orgelns unika klang och ljudkvalitet hindras av fasaden från gamla orgeln i Nicolaikyrkan.