Mordhot mot Hylte-tjänsteman

En 42-årig Torupsbo åtalas nu för hot mot tjänsteman sedan han i telefon sagt att han skulle döda en anställd vid socialförvaltningen i Hyltebruk.

Hotet har varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för den egna säkerheten, skriver åklagaren i sin anmälan, och yrkar att den misstänkte skall betala skadestånd på femtusen kronor till den hotade tjänstemannen.