Världsarv flagnar

De två första högmasterna vid världsarvet Grimetons radiostation som målades med hela fem strykningar för omkring tio år sedan, behöver nu målas om igen. Stiftelsen söker därför ett bidrag på närmare tre miljoner hos länstyrelsen. Själva bidrar stiftelsen med 900 000 kronor.

Tydligast märks färgslitaget på hög höjd, mellan 80 och 130 meter.

Förutom ommålningen av masterna vill stiftelsen renovera vissa äldre byggnader som smedjan, snösmältningshuset och antenner.