Låga priser lockar utländska bönder

Låga priser på mark gör att bönder från andra länder slår sig ner i södra Sverige.

Hälften av alla nyetablerade mjölkbönder i södra Sverige de senaste åren kommer från utlandet. De flesta kommer från Danmark, Nederländerna och Tyskland.

De utländska mjölkbönderna har oftare än de svenska nystartarna köpt hela gårdar med mark, byggnader, maskiner och djur. Enligt en undersökning som gjorts av Jordbruksverket har de utländska bönderna som slagit sig ner i södra Sverige i genomsnitt fler mjölkdjur. Mellan 70 och 80 mjölkkor, medan de ursprungligt svenska i snitt hade cirka 50 kor.