Premiär för specialbyggd bokbuss

Idag, måndag, åkte Falkenbergs nya, specialbyggda bokbuss sin första tur. Bussen, som har extra lågt insteg är i första hand tänkt att betjäna förskolebarn med böcker.

– Men framöver finns också möjlighet att serva bygdens pensionärer med den, säger bibliotekarien Christina Malmqvist.

Att bussen är sänkt innebär att man enkelt kan beträda den även med rullstol och rollator.

Flera andra kommuner har visat intresse för Falkenbergs specialbyggda bokbuss, som är den enda i sitt slag i landet.